Неозаглавен дизайн.png
KSK_Web_medicalspace.png

Когато
мечтата
се превърне в цел, общността
идва на помощ...

Проблемът

Над 90% от кандидатстващите медицина, дентална медицина, фармация посещават частни уроци или курсове за подготовка на кандидат-студенти. Сред тези младежи има ученици както от непрофилирани, така и от профилирани паралелки. Най-често срещаните учебни трудности пред тези младежи са:

 • Разминаването между материала, който се изучава в средния курс и материала, който трябва да се подготви за изпит

 • Сложността на изучавания материал

 • Липсата на достатъчно време за подготовка, което води до опит за запаметяване на учебното съдържание, а не за неговото разбиране

 • Липсата на мотивация сред учителите да отделят време за подготовка на кандидат-студенти извън стандартните учебни часове

Частните уроци за кандидатстващите медицина, дентална медицина, фармация са на цена между 30 и 50 лева, а курсовете са между 1200 до 2000 лева само по единия предмет. Младежите посочват, че това е сериозно финансово натоварване за семействата им. Още по-сложно е положението на учениците, който:

 • живеят в по-малко населено място, където такива частни уроци или курсове не се предлагат; тогава към цената на частното образование те трябва да заплатят и сериозни разходи по транспорт и нощувка

 • са от многодетни семейства

 • са с един родител или без родители

 • са в семейства, в които само един от родителите работи

 • са в семейства, в които един от членовете е със заболяване, изискващо сериозни разходи по лечението

 • поради финансовото си състояние са принудени да се самоиздържат

За тези млади хора медицинското образование е почти недостижимо и ако все пак те решат да последват мечтата си, нейното осъществяване е свързано с преживяването на множество лишения и стрес.

Накратко, справедливият достъп до медицинско образование е сериозно компрометиран за множество младежи, поради нуждата от висока финансова обезпеченост за процеса по кандидатстване.

РЕШЕНИЕТО

Екипът ни започна работа по проект за създаване на Безплатни достъпни онлайн курсове по биология и химия за кандидат-студенти.

Създаваните от MedicalSpace кандидат-студентски курсове са безплатни и по този начин всеки младеж, който иска да учи медицинска специалност, ще разполага с достъпен инструмент за самоподготовка. Така в подготовката на кандидата водещ става не финансовият ресурс, а личната мотивация, стремежът към реализация и интересът към природните науки.

Курсовете са цялостен и многоспектърен образователен инструмент. Те включват анимирани учебни видеа по биология и химия, конспекти на темите, въпросници за самоизпитване, решения на задачи с необходимите обяснения. Към курса е интегриран и раздел, посветен на стратегии и тактики за ефективно учене. Неговата цел е както да повиши ефективността на кандидат-студентската подготовка, така и да възпита сред младежите навици за учене и запаметяване, които в по-късен етап на образованието си бъдещите лекари и фармацевти свободно да прилагат и в други учебни дисциплини. След публикуване на курсовете екипът ни предвижда организиране на онлайн консултации с тютори – студенти или доктори по медицина. Кандидатите могат да използват тези консултации, за да намерят помощ по въпросите, които ги затрудняват.

Курсовете на MadicalSpace имат следните предимства:

 • не е нужно да си финансово обезпечен, за да ги използваш; достатъчно е желанието да учиш

 • публикувани са онлайн и са достъпни от всяка точка на страната и света

 • те са създадени специално за българските кандидат-студенти и съдържат както обяснения на учебния материал, така и напътствия за успешно представяне на изпитите

 • освен разяснения на тематичните единици включват инструменти за самоизпитване

 • към курса е интегрирана видеопоредица за учебна мотивация и ефективно учене

 • подготвящите се могат да използват курсовете съобразно собствената си скорост на учене

 • материалите в курса са проверени от редактори – доктори по медицина, биологически или химически науки

Учебните материали в курсовете на MedicalSpace се създават от студенти под ръководството на редактори. По този начин проектът ни стимулира комуникацията между различните поколения медицински специалисти и гарантира приемственост на научното познание.

Разработването на този безкрайно полезен проект стартирахме с проучване под формата на анкета, която попълниха 547 човека, студенти и кандидат-студенти. Резултатите от анкетата представяме в този малко дълъг, но много интересен статистически документ.  

wave_web_ms.png
Figure_web_medicalsace .png

Най-натрапващата се илюзия...

 • Кандидатстване по програми за финансиране

 • Графично оформление и визуална идентичност

 • Пробни видеа, публикуване и обратна връзка

 • Създаване на учебни видеа и допълнително учебно съдържание

 • Създаване на видео поредица за ефективно учене

 • Оценка на проекта и отчитане на резултати

 • Проучване на проблема и възможните решения

 • Консултации с редактори и аниматори

 • Изготвяне на цялостна програма по химия и биология

 • Покана към студенти – автори на учебно съдържание

 • Формиране на екипи

 • Брейнсторминг събитие

 • Създаване и провеждане на програма с възможност за онлайн консултации с тютори​

Стигнали сме
до този етап

Как финансираме проекта?

За да обезпечим финансово проекта и кандидат-студентските курсове да останат безплатни, подадохме кандидатури към две програми.

Едната е ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Reach for Change България. Проектът ни беше селектиран сред множество проектни предложения и успешно премина през първите етапи на програмата. В момента проектът ни е част от акселератора на ПРОМЯНАТА. Приключението продължава и ще ви държим в течение на новостите по кандидатстването ни.

Втората програма е „Пощенска банка – Вселена от възможности“. Към тази програма подадохме проект за създаване на безплатен и достъпен онлайн курс по биология за кандидат-студенти, тъй като условие на програмата е проектът да бъде осъществен до 6 месеца след получаване на гранта. Проектът ни е в раздел „Образование“, премина през техническата проверка и сега е в етапа на онлайн гласуването.

За да постигнем целите си, разчитаме на вашата солидарност към проекта ни, затова посетете този линк и оставете своя глас за