top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Екип MedicalSpace

"Часът на асистента" с гост д-р Диляна Желева


С удоволствие ви запознаваме с новия ни гост в рубриката “Часът на асистента”, а именно д-р Диляна Желева - патолог към Клиниката по патология на Александровска болница и асистент към Катедрата по обща и клинична патология на Медицински университет, София. В няколко питания обобщихме най-честите въпроси, които ни пратихте, а ако имате интерес към самата специалност, препоръчваме ви да последвате фейсбук страницата Sofia Pathology.

Какво бихте описали за себе си, ако се наблюдавате под микроскоп?

Метахромазия (свойството на клетки и тъкани да се оцветяват в цвят, различен от цвета на самото багрило; а също свойство на изменени клетки и тъкани да се оцветяват в цвят, различен от този на нормалните клетки и тъкани).


Какво може да даде патоанатомията като специалност на един млад лекар?

Нагласа към логично и диагностично мислене. А ако от студентските си години човек успее да съхрани и визуални спомени за морфологичните промени при различните болести, после по-лесно ще може да ги корелира с клиничните симптоми, както и да намира причинно-следствената връзка.


А Вас с какво Ви “спечели” специалността?

Патоанатомията беше любимият ми предмет като студентка. Вероятно е продължение на детската ми склонност, като нещо се счупи, да го разглобя и да видя къде се е повредило.


Наблюдава ли се патология в българското медицинско образование? Вие как се борите срещу нея?

Нямам лични наблюдения от работата на другите катедри или университети. Моят поглед е съсредоточен върху дейността на нашата катедра и мога да твърдя, че обучението е на високо ниво.


Има ли натовареност в практиката на патолога толкова, колкото при работата с пациенти? А каква е връзката между Вашата работа и тази на лекарите в болничните заведения? Защо едното не може без другото?

Натовареността при патолозите е голяма, но тя идва главно от огромния обем биопсична работа и недостатъчния брой патолози. Патолозите потвържават, допълват или отхвърлят клиничната диагноза. Върху правилната диагноза се базира правилното лечение. Същевременно за биопсична диагноза трябва клиницист, който да вземе биопсията.


Кой е най-важният урок, който преподавате на студентите си, за да се усъвършенстват като специалисти, а не да описват механично препаратите, които наблюдават?

Логично мислене, причинно-следствена връзка.


А какво Вие научавате от студентите си? Кой е най-ценният урок, който сте получили от преподавателския си опит?

Студентите разширяват кръгозора ми с въпросите си. Тяхното любопитство върви в повече посоки от моето. Урок за мен беше, че трябва да гледам на тях не като на ученици, а като на свои бъдещи колеги.


Какво бихте посъветвали студентите, които искат да специализират в областта на патоанатомията?

Първо да си намерят алтернативен доход.


Оставете послание за нашите читатели и може би - ваши бъдещи студенти. Какво ги чака?

Не е късно да се откажете. Не съветвам никого да работи като лекар в България.

Колеги, надяваме се последният съвет да не ви обезсърчава и все пак винаги е разумно да сме хиперреалисти. Благодарим на д-р Желева, че ни припомни тази мъдра стратегия и че отдели време, за да задоволи любопитството ни.


Задръжте в паметта си и това, че заедно създаваме съдържанието в “Часът на асистента”. Пишете ни и споделете кои специалности ви интересуват и кои преподаватели ви вдъхновяват. Нека заедно се учим от най-добрите!Comments


bottom of page