top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Мартин Кръстев

Наука за бизнес, второ издание

На 19-ти май се проведе второто издание на изложението на Българската академия на науката „Наука за бизнес“. Бяха представени някои вълнуващи научни иновации, които имат потенциала да подпомагат бизнеса към нови успехи и постижения.ПРЕЗЕНТАЦИИ


„Наука за бизнес“ събра всички заинтересовани от научния, бизнес и регулаторния сектори на икономиката в сградата на Иновационен форум „Джон Атанасов“ във все така разрастващия се София Тех Парк.


В 9:30 часа българският министър на иновациите и растежа Даниел Лорел откри презентационната част на форума с надъхваща реч, пълна с обещания за нови върхове, които да поставят България на световната карта като пресечна точка между научни разработки и техните бизнес приложения.

Сред първите представени примери за успешно реализирано партньорство беше система за автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя. Бяха разгледани и различни опции за добавки към електролита на оловно-киселите батерии от Института по електрохимия и енергийни системи.


В специалната презентационна част бяха изложени редица технологии и разработки на Академията, които биха могли да бъдат от полза на бизнеса като продукт или процес. Сред тях беше представен и още един успешен пример за проект между БАН и бизнеса, като иновативен дрон с удължено полетно време и височинен обхват.

Екипите на БАН разгледаха също така и интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви и земеделски култури, както и алтернативи за ползване на възобновяеми отпадъци от селското стопанство за обогатяване на почвата.ЕКСПО

За първи път „Наука за бизнес“ се провежда на живо, което предоставя възможност за много по-жив сблъсък отблизо с разработките от форума. Събитието, организирано и от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съдържаше и разнообразна експо зона, където постеителите да се запонзаят отблизо с конкретни протитипи и иновационни проекти на научните колегии представени на изложението.


Чрез показаните прототипи се демонстрира потенциала на новите разработки за оптимизиране на бизнес процесите и по този начин и увеличение на печалбите.


Експо зоната на събитието демонстрира някои нишови интересни прототипи, сред които системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия, автономен дирижабъл и робот за UV дезинфекция. Освен това беше показана и научна разработка за приложението на свръхнеомокряеми въглеродни сажди като функционален активатор на човешки сперматозоиди.


Тук имахме шанс и да научим повече за Enterprise Europe Network (EEN) – най-голямата Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса за интернационализация, технологичен трансфер, комерсиализация и достъп до финансиране.


Бяха представени със свои маси на изложението и Европейската нощ на учените, както и Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.
НЕТУЪРКИНГ


Сред най-ключовите ползи за постеителите на форума е фактът, че на място те имаха възможност да установят контакти между представителите на бизнеса и научните среди, както и на публичния сектор. Изложението беше подготвило и специална нетуъркинг зона, където всички представители на различните сектори да обменят опит и идеи по време на коктейл и програмни почивки.


Рядко имаме възможност на една маса да съберем хора, които разработват, прилагат и регулират иновации и се надяваме чрез подобни инициативи да наблюдаваме още по-голямо сработване на тези сектори за стимулация на бизнеса и растежа.

Комментарии


bottom of page