top of page
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

През 2022 година дигиталната платформа MedicalSpace.org е сред финалистите в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България.

Тази година към ПРОМЯНАТА са подадени 85 проекта от цялата страна. След пет етапа на селекция към Инкубатора на ПРОМЯНАТА продължават пет организации и MedicalSpace.org гордо заема своето място сред тях. Екипът ни благодари за подкрепата, насоките и изключително полезната семинарна програма, водена от експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. На езика на науката бихме казали, че ПРОМЯНАТА е положителен катализатор, чието действие ускорява случването на един по-щастлив свят.

В нашата формула за устойчиво щастие основен елемент е справедливият достъп до качествено медицинско образование от поколение за поколение. За да решим поне част от проблемите на младежите, чиято общност представяме, стартирахме работа по проект за създаване на безплатни и достъпни онлайн курсове по биология и химия за кандидат-студенти. Надяваме се това да е само началото на една поредица от взаимодействия, които ще увлекат все повече млади хора да се интересуват от медицинските дисциплини, да изследват потенциала си и смело да постигат мечтите си.

MedicalSpace.org форд финалист в ПРОМЯНАТА 2022
MedicalSpace.org форд финалист в ПРОМЯНАТА 2022
MedicalSpace.org форд финалист в ПРОМЯНАТА 2022
MedicalSpace.org форд финалист в ПРОМЯНАТА 2022
MedicalSpace.org форд финалист в ПРОМЯНАТА 2022

Проблемът

За да кандидатстват в специалностите медицина, дентална медицина, фармация младежите в България преминават през продължителна и тежка кандидатстудентска подготовка. Осъществихме предварително проучване, което ни показа, че над 90% от тях посещават кандидатстудентски курсове или частни уроци, независимо дали учат в профилирана или непрофилирана паралелка. При повече от половината младежи подготовката за приемните изпити е с продължителност около две години. Резултатите от проучването ни са достъпни ТУК.

Частната подготовка, независимо дали се провежда под формата на курсове или уроци, представлява сериозно финансово натоварване за младежите и техните семейства. Такава финансова инвестиция не е достъпна за всеки. Това, от своя страна, означава, че достъпът до висше медицинско образование е финансово ограничен, което припознаваме като сериозен проблем.

Още по-сложно е положението на учениците, който:

 • живеят в по-малко населено място, където такива частни уроци или курсове не се предлагат; тогава освен цената на частното образование те трябва да заплатят и сериозни разходи по транспорт

 • са от многодетни семейства

 • са с един родител или без родители

 • са в семейства, в които само един от родителите работи

 • са в семейства, в които един от членовете е със заболяване, изискващо сериозни разходи по лечението

 • поради финансовото си състояние са принудени да се самоиздържат

 ​

За тези млади хора медицинското образование е почти недостижимо и ако все пак те решат да последват мечтата си, нейното осъществяване е свързано с преживяването на множество лишения и стрес.

Изследването на проблема ни отведе и до още обезпокоителни данни. На всеки три години Организацията за икономическо сътрудничество и развитие провежда Програма за международно оценяване на учениците (PISA). През 2018 година България е на 57 място от общо 79 държави. През 2006 година е на 40 място, през 2009 – 42, 2012 – 43, 2015 – 46, т.е. от 2006 година имаме постепенен спад със 17 места. Това свидетелства за все по-влошаващото се качество на образование по природни науки.

В същото време в българското училище масово липсва информация за методи и стратегии за ефективно учене, които да помагат на учениците при срещата им със сложен и обемен учебен материал.

Решението

В дигиталната платформа MedicalSpace.org създаваме кандидатстудентски курсове по биология и химия, които са безплатни и достъпни онлайн. Така в подготовката на кандидата водещ става не финансовият ресурс, а личната мотивация, стремежът към реализация и интересът към природните науки. Учащите могат да използват учебните материали за:

 • самоподготовка и самоизпитване

 • допълнителна подготовка към уроците или курсовете, които посещават

 • преговор

 • подготовка за матура

 • подобряване на представянето си по биология и химия в училище

 

Курсовете са цялостен и многоспектърен образователен инструмент. Те включват учебни видеа по биология и химия, конспекти на темите, материали за самоизпитване, решения на задачи с необходимите обяснения. Към курсовете е интегриран и раздел, посветен на стратегии и тактики за ефективно учене. Неговата цел е както да подобри кандидатстудентската подготовка, така и да възпита сред младежите навици за ефективно учене и запаметяване, които в по-късен етап на образованието си бъдещите медици свободно да прилагат и в други учебни дисциплини. След публикуване на курсовете екипът ни предвижда организиране на платени онлайн консултации с тютори – студенти или доктори по медицина. Кандидатите могат да използват тези консултации, за да намерят помощ по въпросите, които ги затрудняват.

 

Курсовете на MedicalSpace.org имат следните предимства:

 • не е нужно да си финансово обезпечен, за да ги използваш; достатъчно е желанието да учиш

 • публикувани са онлайн и са достъпни от всяка точка на страната и света

 • те са създадени специално за българските кандидат-студенти и съдържат както обяснения на учебния материал, така и напътствия за успешно представяне на изпитите

 • освен разяснения на тематичните единици включват инструменти за самоизпитване

 • към курсовете е интегрирана видеопоредица за учебна мотивация и ефективно учене

 • подготвящите се могат да използват курсовете съобразно собствената си скорост на учене

 • материалите в курса са проверени от редактори – доктори по медицина, биологически или химически науки

 

Учебните материали в курсовете на MedicalSpace.org се създават от студенти под ръководството на редактори. По този начин проектът ни стимулира комуникацията между различните поколения медици и учени и гарантира приемственост на научното познание.

bottom of page