top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Екип MedicalSpace

Законите на Мърфи в медицинската практика


В дълготрайната ни памет удобно се е настанил един списък със закони, регулиращ събитията в голям брой от по-неприятните житейски ситуации. Правилно се досетихте – Законите на Мърфи, за тях иде реч.

За всеобщо неудобство Едуард Мърфи не е име от учебниците по природни науки и законите му съвсем не са част от учебната програма (а може би трябва). Мистър Мърфи е аероинженер от военновъздушните сили на САЩ, който в началото на 50-те години на миналия век заедно с екип от учени проучва влиянието на гравитацията върху хора при силно ускорение. Първо изследователите използват манекени, а след това и шимпанзета. Тъкмо когато всичко изглежда идеално свършено, нещо се обърква. Дали грешка при отчитането, или такава в настройките на машините, данните просто липсват. В изблик на недоволство, вероятно насочено към немърливостта на асистента, контролиращ апаратурата, Мърфи изрича култовите думи: "Ако нещо има вероятност да се обърка, то със сигурност ще се обърка."


Ироничният коментар от шега между колеги се превръща във съществена част от съвременната култура. Името на Мърфи се превръща в епоним. В случая - на всяка гадост в ежедневието ни.Основният принцип, залегнал в Законите на Мърфи е, че от две равновероятни събития по-вероятно се оказва онова, което довежда до неблагоприятни резултати. Инспирирани от комплексните ситуации и неочакваните решения, които наблюдаваме в ежедневната медицинска практика, от MedicalSpace.org изведохме кратък списък с най-приложимите закони. Пожелаваме ви приятно четене!
Три общи закона на Мърфи за медицинската практика


1. Ако нещо може да се обърка, то то се обърква. 2. Всичко се обърква изведнъж и по едно и също време.


3.Закони на Мърфи за медици в действие

1. Професионалистите са предвидими, аматьорите са тези, които са наистина опасни. 2. Ако болният започне да се подобрява, старай се да не изглеждаш прекалено учуден. 3. Логиката е систематизиран метод за достигане до грешни изводи. 4. Нито една идея не е добра, докато не се предложи от друг… обикновено от шефа ви. 5. Когато нищо не помага, прочети листовките на лекарствата. 6. По време на визитация – мълчи си. Не е необходимо да обясняваш нещо, което никога не си казал. 7. Колкото по-трудно за обяснение е състоянието на пациента, толкова повече роднини го чакат в коридора. 8. Колкото повече пъти обясниш на болния, че на сутринта го чака операция и не трябва да се храни преди това, токова повече кроасани изяжда той предната вечер. 9. Ако дежурството ти свършва в 19:00, в 18:50 ти съобщават, че ще приемаш нов болен. 10. От седация най-често се будят болните, които не са вързани. Закони на Мърфи за медицинската апаратура

1. Да се греши е човешко, но наистина да оплескаш нещата ти е нужен компютър. 2. Никога не забравяй, че апаратурата, с която работиш, е от производителя с най-евтина оферта. 3. Апаратурата се поврежда само в случай на нужда.
Специални закони на Мърфи за медицинската практика


Коридорното правило: Движи се бързо, сякаш наистина имаш работа Закон за самосъхранението: Колкото повече години стаж има дежурната сестра, толкова по-мило се отнасяй към нея. Закон за времевата пропорция на работното място: Всяко действие има правопропорционално бездействие, на което друг се наслаждава. Всяко бездействие има правопропорционална действие, което ти трябва да свършиш.

В края на бързия ни преглед се чувстваме длъжни да споменем коментарът на О‘Тул върху Законите на Мърфи:

„Мърфи е бил оптимист“


За да се наречем и ние такива, добре е понякога да си припомняме, че без гадост няма радост.Comments


bottom of page