top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Екип MedicalSpace

"Часът на асистента" с доц. д-р Петър БожиновЗапознайте ни с д-р Божинов и с доцент Божинов. Кой е зъболекарят, който ни лекува и със същия човек ли се срещат студентите, когато застанат срещу Вас в учебните зали?

О, със сигурност, ако попитате мои приятели, пациенти и студенти, ще потвърдят, че Пепи, д-р Божинов и Доц. Божинов са едно и също лице. Много често дори със студенти се сприятелявам до такава степен, че оставаме завинаги семейни приятели. Дори понякога, когато пратя някой пациент/приятел в рентгенова лаборатория за снимка, се е случвало да ми звънят да ме питат как ми е фамилията, защото пациентът не я знае.


Какво Ви доведе до избора “Дентална медицина”?

До избора "Дентална медицина" ме доведе средното образование, тъй като съм възпитаник на НПМГ "Акад. Чакалов" с профил биология. Принципно желанието ми беше да уча медицина, но след кандидатстудентските изпити в София и Пловдив бях приет стоматология. Реших, че това е Божията ръка на съдбата и останах да уча стоматология. Разбира се – не съжалявам.


Каква е мисията Ви като зъболекар?

Честно казано ми е трудно да формулирам каква точно ми е мисията като дентален лекар, но едно съм сигурен, че си обожавам професията, работя я с голямо удоволствие, харесвам работата с хора (което е много трудно) и работата в собствен кабинет и практика ми дава шанс освен да работя и да обръщам внимание на хобито си - слушане на музика и китарите.Как се справя българинът в поддържането на оралното си здраве по Ваша преценка? Бива ли то пренебрегвано?

Оралното (денталното) здраве е част от общото здраве, като връзката между тях е двустранна: както денталното здраве влияе върху общото здраве, така и оралното здраве е изява на общото здраве. Смятам, че оралното здраве на българина все още не е на необходимото ниво, но мисля, че младите хора работят правилно в посока към подобряването му било заради по-голямата им информираност от интернет, така и заради по-големия стремеж към физическа красота и стремеж към добро общо здраве.


Според Вас как денталните лекари трябва да стимулират пациентите си към редовна профилактика и правилно поддържане на хигиена?

Денталната профилактика е част от философията за промоция на здраве. Тя се базира на факторите на Блум, според който здравето на хората се влияе от:

- Стил на живот - 50%

- Климатогеографски фактори - 20%

- Наследственост - 20%

- Медицинско обслужване (дейности) - 10%

Поради това ролята на денталните лекари е да работят в тясна колаборация с пациентите си по отношение на стила на живот и поддържането на оралната хигиена, възпитанието, към които става още от ранна детска възраст. За съжаление флуорната профилактика, която беше основно средство, е вече позанемарена заради рисковете на флуора. За подобряването на оралното здраве има 2 основни подхода - лечебен и профилактичен, като водещият и по-ефективен е профилактичният, но по-застъпеният от нас е лечебният, който е скъп и неефективен. Това означава, че за нас постиженията в лечението са по-важни отколкото в профилактиката.


Къде са тънкостите в това да работиш с пациенти?

Това е най-трудното нещо на професията ни - работата с пациентите. Виждаме, че последните години се увеличават изискванията им, а често пъти виждаме и странни претенции от страна на пациентите. Тук основният момент е добрата комуникация, адекватен и разбран за пациентите план на лечение, информираното съгласие и емпатията във взаимоотношенията с тях. Аз лично за себе си, ако усетя, че доверието на пациента към мен е разклатено (или обратното), гледам да намеря начин да прекратя взаимоотношенията още в начална фаза, защото мисля, че без доверие няма резултатно лечение и удовлетворени пациенти. Особено важни тук са уменията за комуникация с тях, познаването на различните типове пациенти и различните подходи за комуникация с тях, които се изучават в нашата катедра по дисциплината "Медицинска психология".


Кое е по-трудно - ние, като зъболекари, да се доверим на хората, че ще работят заедно с нас за подобряване и поддържане на собственото им здраве, или пациентите да се доверят на нашите компетенции, знания и опит?

Смятам, че и двете неща са важни. Липсата на двустранна колаборация е предпоставка за провал на лечението. Водещото, разбира се, е доверието на пациента в нашата искреност, правилна преценка за плана на лечение, компетенциите ни, нашите знания и опит, цената, разбира се.


Вие сте член в управителния съвет на Български зъболекарски съюз към столична районна колегия. Разкажете за основната си дейност там и с какво Ви сблъсква работата в организация от такъв голям калибър?

Български лекарски съюз е съсловна организация, чиято основна цел е да се грижи за своите членове. Често сме атакувани от колеги за различни законодателни несгоди, с които денталните лекари се сблъскват, но искам да подчертая, че Български лекарски съюз не е законодателен орган. Както знаем, професията ни е автономна (сами взимаме решения за план на лечение, работно време, цени и т.н., за което носим отговорност), но регулирана - членството в Български лекарски съюз е задължително. Основните ни функции там са защита правата на денталните лекари, организиране и провеждане на конгреси, договорните отношения с НЗОК, поддържането на регистъра, финансова помощ за родилки и колеги със здравословни проблеми, юридическа помощ за решаване на казуси с пациенти и т.н. В общи линии дейността на Управителния съвет е незабележима за повечето колеги, но комфортът на нашата практика като свободна професия се дължи именно на "невидимата" съсловна дейност. Това е и мястото, където постъпват жалбите от пациенти. Там се обсъждат всички очаквани законодателни промени и ако сметнем, че те са в ущърб на съсловието, се борим срещу тях.Как определяте мисията си в университета?

Мисията на мен и на колегите от университета е да произвеждаме качествени общопрактикуващи дентални лекари. Опитваме се да обучаваме в новите тенденции, методи и материали. За всички е ясно, че не можем да обхванем всички детайли на професията. Често пъти това провокира неадекватни претенции, но както вече казах ние готвим добри общопрактикуващи специалисти. Който иска да навлезе в детайли на някоя тясна специалност, си има специализации. Аз категорично съм на мнение, че готвим добри кадри с много стабилна практическа подготовка, което е най-силното оръжие на Факултета по дентална медицина. Много добрата теоретична подготовка и огромната по обем практическа е предпоставка за изключително конкурентни на пазара млади кадри.


Защо избрахте да работите в тясната специалност на общественото дентално здраве и защо е важно да бъдем правилно запознати с тънкостите му?

Общественото дентално здраве е изключително разнообразна и сложна специалност. Ние обучаваме студентите на много дисциплини: медицинска психология, социална медицина, етика, здравна политика и законодателство, мениджмънт, маркетинг, промоция и профилактика, епидемиология, социология, ергономия и рисковите фактори и тяхната профилактика. Именно това разнообразие прави чара на нашата специалност. Тя ни обучава във всичко, свързано с практиката на денталния лекар извън устата на пациента. Тя ни учи на етика в професията, организация на практиката, учи ни да познаваме законодателството и да се пазим.


Какво Ви дава и какво Ви взема работата на три фронта за тези години, в които практикувате? Кои са ценните уроци, които искате да предадете на студентите си?

Аз мисля, че до този момент работата основно ми дава. Дава ми свобода на практикуване, свобода на клиничното мислене, на работното време. Имам шанс да се запозная и общувам с много различни хора, учи ме да се адаптирам към изискванията на пациентите и обществото. Разбира се, често пъти се е налагало семейството ми да търпи несгодите, особено при писане на дисертация, подготовка на лекции и упражнения, специалност и т.н.


А студентите на какво Ви учат?

Те ме учат да съм в непрекъснат контакт с тенденциите, които вълнуват младите хора. Чрез взаимоотношенията със студентите се научих да комуникирам свободно с различните типове хора и да се адаптирам към различни техни претенции.


Мотивирате ли студентите да развиват академична кариера в университета, освен зъболекарската си практика, когато завършат? Какво може да донесе научната работа на един току-що завършил лекар по дентална медицина?

Академичната кариера е нещо прекрасно, разбира се, не е особено заплатено. Усещането да си между млади и интелигентни хора, жадни за знания, които учат професия, е страхотно. Имаш усещането, че си значим фактор в конкретния етап на техния живот, че им даваш знанията, които те търсят, и съветите, от които те се нуждаят. Сигурен съм, че всички колеги от академичните среди са там заради тази мисията, не заради заплащането. Преподавателската дейност е призвание; ако нямаш усещането, че вършиш нещо значимо и полезно за младите хора, то ти не си за там.


Убедете ни да станем асистенти във Вашата катедра.

Както споменах, в нашата катедра хората се обучават във всички значими дейности извън устата на пациента. Огромен обем и много разнородна материя. За да обучаваш при нас, трябва да имаш икономическо, политическо, етично, финансово, законодателно, ергономическо и разбира се клиническо мислене. Климатът в катедрата е страхотен и винаги е бил такъв. Имаш пълната свобода за развитие. Не на последно място, което колегите подценяват, е, че нашата специалност се приравнява на специалности, като ,"Здравен мениджмънт", която закона изисква, за да си ръководител на по-голямо лечебно заведение (център, ДКЦ). С други думи, специалността "Обществено дентално здраве" дава законова възможност да менажирате по-голямо лечебно заведение, а не да сте само служител в него.


Често младите хора избират да продължат да работят и да се развиват в чужбина. Защо според Вас трябва да останем в България? Какво имаме тук, което навън липсва?

Аз съм на мнение, че трябва да работим тук в нашата държава. Разбира се, че заплащането навън е по-добро, но това не трябва да бъде мотив, нека да не бъдем меркантилни пораженци, нека останем тук и се борим за подобряването на климата в нашата страна. Ние сме интелигенцията, ние сме бъдещето тук. Мисля, че това, което липсва тук, е законността и спокойствието за нашите деца и семейства, но с общи усилия трябва да се справим. Въпреки директивата за свободно движение на хора в ЕС, ние винаги ще си останем чужденци извън България.


Оставете послание за нашите читатели. Защо да следват Дентална медицина? А какво ги чака след това?

Прекрасна професия. Пълна автономия. Професия за творци. Шанс за среща с различни, интересни хора. Уважение в обществото.

bottom of page